Choď na obsah Choď na menu
 


Výtam vás na novo obnovenej stranke.Po dlhšom čase sa stranka aktualizuje,a dúfam že tu najdete práve to čo hladate. A OD TERAZ NAS NAJDETE AJ NA FACEBOOKU AKO SKODARALLYCLUB.


  
                                                                        POZOR!!!

Kompletny zoznam Blokovych pokut

Nerešpektovanie dopravnej značky
Daj prednosť v jazde 60 € (1 807,56 Sk)
Rozsvieť svetlá 60 € (1 807,56 Sk)
Zákaz vjazdu 60 € (1 807,56 Sk)
Zákaz predchádzania 60 € (1 807,56 Sk)
Prejazd cez križovatku na signál STOJ! 150 € (4 518,90 Sk)
Ostatné dopravné značky 30 € (903,78 Sk)
Neuposlúchnutie pokynov policajta 60 € (1 807,56 Sk)
Používanie antiradaru 150 € (4 518,90 Sk)
Prevádzkovanie vozidla s antiradarom 100 € (3 012,60 Sk)
Základné povinnosti vodiča
Použitie vozidla, ktoré nemožno prevádzkovať 60 € (1 807,56 Sk)
Vedenie vozidla bez platných dokladov 50 € (1 506,30 Sk)
Ohrozenie chodcov na ceste, na ktorú sa odbočuje 60 € (1 807,56 Sk)
Ohrozenie cyklistov na priechode pre cyklistov 60 € (1 807,56 Sk)
Prekážanie v jazde rýchlejšie idúcim vozidlám 30 € (903,78 Sk)
Bezdôvodné zníženie rýchlosti alebo náhle zastavenie 60 € (1 807,56 Sk)
Používanie mobilného telefónu za jazdy 60 € (1 807,56 Sk)
Používanie hanlivých gest 30 € (903,78 Sk)
Vyhadzovanie predmetov z vozidla 30 € (903,78 Sk)
Obťažovanie hlukom či rozstrekovaním kaluží 60 € (1 807,56 Sk)
Porušenie zákazu jazdy mimo ciest 150 € (4 518,90 Sk)
Povinnosti niektorých vodičov a spolujazdcov
Jazda na motocykli bez okuliarov 30 € (903,78 Sk)
Jazda na motocykli bez prilby 60 € (1 807,56 Sk)
Jedenie, pitie či fajčenie na motocykli 60 € (1 807,56 Sk)
Používanie bezpečnostných pásov
Nepripútanie sa bezpečnostným pásom 60 € (1 807,56 Sk)
Spôsob jazdy
Jazda po nesprávnej strane vozovky alebo pruhu
V neprehľadných miestach ako sú napr. zákruty 100 € (3 012,60 Sk)
Ak dôjde k ohrozeniu bezpečnosti 150 € (4 518,90 Sk)
Jazda po krajnici 150 € (4 518,90 Sk)
Jazda v jazdných pruhoch
Bezdôvodná jazda v inom ako pravom pruhu 60 € (1 807,56 Sk)
Auto nad 3,5 tony mimo pruhu pri pravom okraji vozovky 60 € (1 807,56 Sk)
Nedanie prednosti pri striedaní pruhov 100 € (3 012,60 Sk)
Ohrozenie vodiča pri obchádzaní prekážky v jazdnom pruhu 60 € (1 807,56 Sk)
Jazda v mimoriadnych prípadoch
Bezdôvodná jazda pozdľž nástupného ostrovčeka vľavo 60 € (1 807,56 Sk)
Obmedzenie jazdy električky v električkovom páse 50 € (1 506,30 Sk)
Ohrozenie jazdy električky na električkovom páse 60 € (1 807,56 Sk)
Bezdôvodná jazda vo vyhradenom pruhu 30 € (903,78 Sk)
Nedanie prednosti pripájajúcemu sa autobusu 50 € (1 506,30 Sk)
Nezastavenie za MHD, ktoré zastavilo na zastávke 60 € (1 807,56 Sk)
Ohrozenie osoby vystupujúcej z MHD na zastávke 60 € (1 807,56 Sk)

Obchádzanie
Obmedzenie protiidúcich pri obchádzaní stojaceho auta 60 € (1 807,56 Sk)
Ohrozenie protiidúcich pri obchádzaní stojaceho auta 100 € (3 012,60 Sk)
Predchádzanie
Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pri predchádzaní 60 € (1 807,56 Sk)
Obmedzenie vodičov, pred ktorých sa vodič zaraďuje 50 € (1 506,30 Sk)
Ohrozenie vodičov, pred ktorých sa vodič zaraďuje 100 € (3 012,60 Sk)
Bránenie v predchádzaní 60 € (1 807,56 Sk)
Porušenie zákazu predchádzania 150 € (4 518,90 Sk)
Rýchlosť jazdy
Prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti
O viac ako 10 km/h 50 € (1 506,30 Sk)
O viac ako 20 km/h 100 € (3 012,60 Sk)
O viac ako 30 km/h 200 € (6 025,20 Sk)
O viac ako 40 km/h 300 € (9 037,80 Sk)
O viac ako 50 km/h 400 € (12 050,40 Sk)
O viac ako 60 km/h 500 € (15 063 Sk)
O viac ako 70 km/h 650 € (19 581, 90 Sk)
Odbočovanie
Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy 50 € (1 506,30 Sk)
Nezabezpečenie odbočenia pomocou spôsobilej osoby 60 € (1 807,56 Sk)
Nedanie prednosti pri odbočovaní vľavo protiidúcim autám 60 € (1 807,56 Sk)
Pri odbočovaní vpravo, nedanie prednosti v jazde električke 60 € (1 807,56 Sk)
Ak príde k ohrozeniu iných účastníkov premávky 100 € (3 012,60 Sk)
Nedanie prednosti električke, ktorá križuje smer jazdy 60 € (1 807,56 Sk)
Jazda cez križovatku
Nedanie prednosti vozidlám idúcim po hlavnej ceste
Ak došlo k ich obmedzeniu 60 € (1 807,56 Sk)
Ak došlo k ich ohrozeniu 150 € (4 518,90 Sk)
Nedanie prednosti vozidlám prichádzajúcim sprava
Ak došlo k ich obmedzeniu 50 € (1 506,30 Sk)
Ak došlo k ich ohrozeniu 100 € (3 012,60 Sk)
Vojdenie na križovatku, ak nemožno pokračovať 60 € (1 807,56 Sk)
Nezastavenie na značku ,,Stoj, daj prednosť v jazde" 60 € (1 807,56 Sk)
Ak príde k ohrozeniu iných účastníkov premávky 100 € (3 012,60 Sk)
Vchádzanie na cestu
Nedanie prednosti v jazde pri vchádzaní na cestu 60 € (1 807,56 Sk)
Ak príde k ohrozeniu účastníkov cestnej premávky 100 € (3 012,60 Sk)
Nezabezpečenie vchádzania na cestu osobou 50 € (1 506,30 Sk)
Ak príde k ohrozeniu účastníkov premávky 60 € (1 807,56 Sk)
Znečistenie cesty 60 € (1 807,56 Sk)
Otáčanie a cúvanie
Ohrozenie účastníkov premávky pri cúvaní 60 € (1 807,56 Sk)
Nezabezpečenie otáčania či cúvania spôsobilou osobou 60 € (1 807,56 Sk)
Otáčanie a cúvanie na miestach, kde je to zakázané 60 € (1 807,56 Sk) 

 Zastavenie a státie
Zastavenie na obojsmernej ceste
V protismere vľavo 30 € (903,78 Sk)
Nezostal voľný pruh so šírkou 3 m pre každý smer jazdy 60 € (1 807,56 Sk)
Nezostal voľný jeden jazdný pruh (3 m) pre oba smery 60 € (1 807,56 Sk)
Pri státí vodič znemožnil vyjdenie z parkovacieho miesta 60 € (1 807,56 Sk)
Pri státí vedľa auta nezostal bočný odstup najmenej 1,2 m 60 € (1 807,56 Sk)
Ohrozenie účastníkov pri vychádzaní od okraja cesty 60 € (1 807,56 Sk)
Neumožnenie vyjdenia MHD zo zastávky 60 € (1 807,56 Sk)
Vodič MHD pri vychádzaní zo zastávky ohrozil vodičov 60 € (1 807,56 Sk)
Ohrozenie osôb pri otváraní dverí vozidla 60 € (1 807,56 Sk)
Nezabezpečenie odstaveného vozidla 60 € (1 807,56 Sk)
Neumiestnenie výstražného trojuholníka 50 € (1 506,30 Sk)
Zastavenie a státie na železničnom priecestí či v tuneli 150 € (4 518,90 Sk)
Zastavenie a státie na električkovom koľajovom páse 60 € (1 807,56 Sk)
Porušenie zákazu zastavenia a státia na chodníku 60 € (1 807,56 Sk)
Zastavenie a státie na cestnej zeleni 60 € (1 807,56 Sk)
Zastavenie tam, kde je ohrozená plynulosť premávky 60 € (1 807,56 Sk)
Menej ako 3,5 m široký pruh medzi autom a električkou 60 € (1 807,56 Sk)
Zastavenie na mieste pre zdravotne postihnutých 60 € (1 807,56 Sk)
Na cestách I. triedy 60 € (1 807,56 Sk)
Železničné priecestia
Jazda cez železničné priecestie vo viac ako jednom prúde 60 € (1 807,56 Sk)
Porušenie zákazu vchádzania na železničné priecestie 150 € (4 518,90 Sk)
Znamenie o zmene smeru jazdy
Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy 60 € (1 807,56 Sk)
Výstražné znamenia
Neoprávnené používanie výstražného znamenia 30 € (903,78 Sk)
Osvetlenie vozidiel
Jazda bez rozsvietených stretávacích svetiel 60 € (1 807,56 Sk)
Nemotorové vozidlo bez rozsvietených svietidiel 20 € (602,52 Sk)
Použitie hmloviek, keď nie je hmla 30 € (903,78 Sk)
Neosvetlené stojace auto za zníženej viditeľnosti 60 € (1 807,56 Sk)
Vlečenie motorového vozidla
Prekročenie povolenej rýchlosti pri vlečení
o viac ako 10 km/h 50 € (1 506,30 Sk)
o viac ako 20 km/h 100 € (3 012,60 Sk)
o viac ako 30 km/h 200 € (6 025,20 Sk)
o viac ako 40 km/h 300 € (9 037,80 Sk)
o viac ako 50 km/h 400 € (12 050,40 Sk)
o viac ako 60 km/h 500 € (15 063 Sk)
o viac ako 70 km/h 650 € (19 581, 90 Sk)
Neosvetlenie vlečeného auta za zníženej viditeľnosti 60 € (1 807,56 Sk)
Vlečenie viacerých áut a vozidiel s prívesom 60 € (1 807,56 Sk)
Osobitosti premávky na diaľnici a rýchlostnej ceste
Jazda rýchlosťou pod 80 km/h a v obci pod 65 km/h 60 € (1 807,56 Sk)
Používanie diaľnice iným účastníkom premávky 60 € (1 807,56 Sk)
Vchádzanie na diaľnicu mimo určených miest 60 € (1 807,56 Sk)
Jazda bez nálepky - auto do 3,5 tony 95 € (2 861,97 Sk)
Jazda bez nálepky - auto od 3,5 do 12 ton 550 € (16 569,30 Sk)
Jazda bez nálepky - auto nad 12 ton 900 € (27 113,40 Sk)
Nedanie prednosti vozidlám idúcim
v priebežných pruhoch pri vchádzaní
Ohrozená bezpečnosť a plynulosť premávky 100 € (3 012,60 Sk)

 Porušenie zákazu predchádzania kamiónmi 100 € (3 012,60 Sk)
Zastavenie na diaľnici inde ako na parkovisku 60 € (1 807,56 Sk)
Neoznačenie vozidla pri núdzovom státí 60 € (1 807,56 Sk)
Otáčanie a vchádzanie na stredný deliaci pás 60 € (1 807,56 Sk)
Vlečenie auta, ak nevyjde z diaľnice na prvom výjazde 60 € (1 807,56 Sk)
Obmedzovanie pomalým predbiehaním 60 € (1 807,56 Sk)
Osobitosti premávky v zimnom období
Jazda bez zimných pneumatík na snehu a ľade 60 € (1 807,56 Sk)
Nákladné autá bez zimných gúm od 15. 11. do 31. 3. 60 € (1 807,56 Sk)
Obmedzenie jazdy niektorých druhov vozidiel
Porušenie zákazu jazdy nákladných vozidiel

V prvý deň pracovného pokoja a v sobotu od 1. 7. do 31. 8. 60 € (1 807,56 Sk)
V nedeľu a posledný deň pracovného pokoja od 24:00 do 22:00 hod. 60 € (1 807,56 Sk)
V deň pracovného pokoja po pracovnom dni od 24:00 do 22:00 hod. 60 € (1 807,56 Sk)
Používanie zvláštnych vozidiel na cestách III. triedy 60 € (1 807,56 Sk)
Záprahové autá a vozíky širšie ako 600 mm na ceste I. triedy 60 € (1 807,56 Sk)
Na ceste II. triedy je takýmto vozidlám cesta zakázaná
Od 06:00 do 09:00 hod., od 15:00 do 20:00 h a od 23:00 do 04:00 hod. 60 € (1 807,56 Sk)
Vozidlá so zvláštnymi výstražnými zvukovými znameniami alebo svetlami
Neumožnenie prejazdu vozidiel s prednostným právom 100 € (3 012,60 Sk)
Ohrozenie týchto vozidiel 150 € (4 518,90 Sk)
Zaradenie sa k autám s právom prednostnej jazdy 60 € (1 807,56 Sk)
Nerešpektovanie výstražného svetla na stojacom vozidle 60 € (1 807,56 Sk)
Prekážka cestnej premávky
Neodstránenie spôsobenej nebezpečnej prekážky 60 € (1 807,56 Sk)
Neoznačenie prekážky 60 € (1 807,56 Sk)
Osobitné označenie vozidla a parkovací preukaz
Preprava osôb

Prekročenie povoleného počtu prepravovaných osôb 60 € (1 807,56 Sk)
Vyhadzovanie predmetov z vozidla 60 € (1 807,56 Sk)
Nedodržanie pri preprave osôb v ložnom priestore nákladiaka 60 € (1 807,56 Sk)
Preprava nákladu
Nesprávne umiestnenie a nedostatočné upevnenie nákladu 60 € (1 807,56 Sk)
Osobitné ustanovenia o chodcoch
Obmedzenie alebo ohrozenie premávky skupinou chodcov 60 € (1 807,56 Sk)
Ak chodec nemá na sebe viditeľné reflexné prvky 30 € (903,78 Sk)
Osobitné ustanovenia o cyklistoch
Vedenie druhého bicykla za jazdy, ručného vozíka, psa 60 € (1 807,56 Sk)
Jazda za zníženej viditeľnosti bez reflexných prvkov 30 € (903,78 Sk)
Ohrozenie cyklistov na ich chodníku napr. korčuliarmi 30 € (903,78 Sk)
Jazda mimo obce bez ochrannej prilby 10 € (301,26 Sk)

...............................................................................................................................................................